Raadscollege en bestuursleden schutterij

 

Raadscollege      
       
Beschermvrouwe    
Beschermheer     de heer George Franssen    
Raadsheer      de heer Jan Marsman    
Raadsvrouwe     Mevrouw Anita Smeets    
       
Bestuur      
       
Voorzitter     Fred Simons    
Secretaris     Marianne Theunissen
    Genhout 14, 6071 GT Swalmen
Tel: 0654946803 E-MAII.
Penningmeester     Marc Hendrikx    
Arrangementen     Jo Thijssen Tel: 077-4742815 E-MAIL
Overige bestuursleden     Jolein Bors     
      Roy Smeets     
      Largo de Vlieger     
      Leon Crommentuijn (tijdelijk)    
       
    Alle communicatie via de secretaris s.v.p. E-MAII.