Uitslag bondsfeest Posterholt

Het eerste bondsfeest is weer voorbij.
Een mooie dag om naar terug te kijken.
Het was het laatste bondsfeest in ons oude uniform,

Sef Jannissen was weer commandant, voor de laatste keer in dit uniform,
 trots als een pauw heeft hij aan deze optocht mee deelgenomen.
Leon Crommentuijn is in dit uniform begonnen als tambour-maître voor de drumband.
Na een hele tijd zonder tambour-maître bij de drumband heeft hij de taak weer op zich genomen.

Er was een zeer goede opkomst voor dit bondsfeest, een grote groep schutters waren aanwezig,
het lijkt er wel op dat ze allemaal blij zijn, dat dit de laatste keer is in dit oude uniform.

Optocht

Bondsfeest Posterholt

Tom Janissen verdiende de tweede prijs als  beste bordje drager.
Leon Crommentuijn behaalde de eerste prijs als beste tambour-maître.
verder werden er diverse derde en vierde prijzen behaald tijdens de optocht.

Schieten

Bondsfeest Posterholt

Bij het luchtbuks schieten behaalde het drietal
Tom, Lars en Niels een fraaie derde prijs.

voor het eerst na vele jaren konden we weer eens een A, B en C zestal en een D drietal.
er werd aanvankelijk zeer goed geschoten door alle schutters in de eerste ronde.
in de tweede ronde miste enkele B en C schutters.
Het A zestal presteerde goed en moest kavelen tot en met de laatste kavel ronde.
In deze laatste ronde bleef ook bij hun een puntje op het stokje zitten en vielen ook zij buiten de prijzen.

Bondsfeest Posterholt Bondsfeest Posterholt

Bondsfeest Posterholt

Bondsfeest Posterholt

Bondsfeest Posterholt

Bondsfeest Posterholt