Koningschieten 2022


Op zaterdag 4 juni was weer het jaarlijkse vogelschieten.
Dit jaar werd de vogel uit de hark geschoten door

Jan Marsman

Alle nieuwe koningen van het jaar 2022
Jan Marsman,René Bosch van Drakestein

Het was een mooie dag, veel zon, dus de weergoden waren ons goed gezind.
Deze dag werd wederom begonnen met een heerlijke brunch bij café de" Troubadour ".
Na lekker te hebben gegeten, moesten we opstellen voor het afhalen van de koningin 2019 Saskia Theunissen.
Na een drankje te hebben genoten gingen we naar het schietterrein.
Aldaar werd de koning Saskia van het zilver ontdaan, de schutterij had op dat moment geen koning meer.
Deze middag moest er geschoten worden op de vogel, die bepaald dan wie de koning 2022 zou worden.
Jan Marsman was de schutter die de vogel naar beneden wist te halen.

Bij de dorpskoning wist René Bosch van Drakestein de vogel uit zijn stekkie te halen.

Ook deze middag waren er 5 jubilarissen te weten:

Mevrouw Bosch van Drakestein-Brouwers werd postuum gehuldigd wegens 25 jaar lidmaatschap.
Eerst was zij raadsvrouw en later beschermvrouw van de schutterij.
Zij heeft haar taak altijd serieus genomen en veel gedaan voor de schutterij.
Haar zonen: jonkheren Jean-Marie en René Bosch van Drakestein hebben de oorkonde in ontvangst genomen.

Jan Theunissen 50 jaar lid. Begon vooral bij de drumband en heeft daar veel energie in gestoken met resultaat.
Jan is buksmeester en een goede schutter.
Ook al woont hij van alle leden het verst weg toch blijft Jan actief en doet veel voor onze schutterij.

Frank Schreurs 40 jaar lid, begon bij de drumband en is daarbij nog steeds actief.
Tevens is Frank buksmeester, een goede schutter en jarenlang bestuurslid geweest.
Ook bij hand en spandiensten is Frank er steeds bij.

Catrien Crommentuijn- Peeters 50 jaar lid en was het eerste vrouwelijk lid van de schutterij.
Ook heeft zij als één van de eerste dames mee geschoten op het moment dat dit bij de OLS federatie mogelijk werd gemaakt.
Catrien was een goede schutter en heeft veel voor de vereniging gedaan.

Har Crins 50 jaar lid, buksmeester geweest, een goede schutter en zorgde dat de buks in goede conditie bleef.
Har behoorde tot het zestal toen Beesel in 1981 in het Belgische Dorne het OLS won.
Tevens heeft Har jarenlang in het bestuur gezeten.

Sef Janissen 75 jaar lid en 60 jaar commandant geweest. Sef behoorde ook tot het zestal die in 1981 het OLS won.
Sef is vele jaren bestuurslid geweest en heeft veel gedaan voor de  schutterij.
In het verleden heeft de schutterij gebruik kunnen maken van het stamcafé, de zaal en het terrein van Sef.
De schutterij heeft hiervoor een oorkonde gegeven aan Sef.


Ook werden op deze dag de kogelvangers gezegend door pastoor Rosenhart.
Tevens kregen we een stola aangeboden door heer Henk vd Broek. Hij is lid van Gilde St. Sebastiaan in Oisterwijk.
Hierop staan de afbeeldingen van St.Georgius en St,Sebastianus.

En nu volgt de rest van de foto's van deze dag.

Aankomst schietterrein en huldiging jubilarissen

      

Har Crins jarig vandaag "hoera"

    

Overhandiging Stola met afbeeldingen "St.Georgius en St. Sebastianus"

 

Zegening kogelvangers door pastoor Rosenhart.

Openingsschoten en vervolg koningschieten 2022

 

De vogel hangt nog maar aan een zijde draadje.

 

En nu is de koning 2022 bekend "Jan Marsman"

       

Het was weer een schitterende dag en er werd gefeest tot in de late uurtjes.