Drumband

De drumband bestaat uit een aantal leden gevarieerd in leeftijd

dus van jong tot oud. Graag zouden we het aantal leden willen

uitbreiden met jeugdleden en ook oudere leden zijn welkom.

Bij de drumband krijg je een interne opleiding.

Uiteraard zijn ook leden welkom die de trom al kunnen bespelen,

Naast het trommen wordt er ook geschoten met de luchtbuks op onze binnenschietbaan,

onder leiding van enkele buksmeesters.

Repetities zijn op vrijdagavond van 19.15 uur tot ongeveer 21.30 uur

Loop gerust eens binnen voor meer informatie.