klik hier voor het
Info kofferbak verkoop.
Klik hier voor het
aanmeldformulier

Reglement kofferbakverkoop
Schutterij Sint Sebastianus en Sint Georgius Beesel

Om de kofferbakverkoop in Beesel in goede banen te leiden zijn een aantal regels opgesteld.
Hieraan dient iedere deelnemer van dit evenement zich te houden.

ALGEMEEN:
1. Door betaling voor deelname aan de kofferbakverkoop gaat elke deelnemer, hierna verkoper genoemd,
akkoord met dit reglement.
2. De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
3. De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
4. Het is niet toegestaan aanstoot gevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter verkoop aan te bieden.
Dit ter beoordeling van de organisatie.
5. Commerciële handel is niet toegestaan.
6. Alleen gebruikte goederen mogen verkocht worden. Verkopen van nieuwe goederen is niet toegestaan.
7. Verkopen van voedingswaren, drank, levende have (dieren) is verboden.
8. Uitsluitend de organisatie verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken op het terrein.
9. Deelname geschiedt geheel op eigen risico van de verkoper. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, zoals diefstal of beschadiging van eigendommen en oplopen van lichamelijk letsel veroorzaakt door deelnemers of derden.
10.
De kofferbak gaat ten aller tijde door ook bij slecht weer.
11. De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in.
12. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
13. Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend.

INSCHRIJVINGEN VERKOPERS.
Via het aanmeldformulier op de website: www.schutterij-beesel.nl /kofferbakmarkt
De inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag.
Na betaling (per bank) ontvangt u bericht van deelname
Dit is tevens uw toegangsbewijs. Per voertuig kan slechts 1 plaats worden gereserveerd.
Overige informatie over de kofferbakmarkt verkoop vindt u op onze website.

Tarieven:
Auto € 10,- of een Busje € 15,-. ( Max 6 meter ) GEEN AANHANGERS TOEGESTAAN.

BETALING op banknummer NL65RABO01053 02 473 t.n.v. Schutterij St. Georgius & St. Sebastianus te Beesel. Onder vermelding van Kofferbakmarkt.

DE PLEK OM TE VERKOPEN.
Alleen tussen 08.00 en 09.00 uur, kunt u uw voertuig het terrein oprijden aan de Muizenhoekerweg 2 te Beesel.
Tijdens de verkoop is het terrein bereikbaar via: Dhr. Jo Thijssen
Telefoonnummer: 06 – 25315907 indien dit noodzakelijk is.

1. Standhouders krijgen bij binnenkomst door de organisatie een verkoopplaats toegewezen.
2. Standhouders mogen niet zelf een verkoopplaats uitzoeken.
3. Standhouders mogen met maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen het terrein op.
4. Er worden geen campers of vrachtwagens toegelaten.
Maximale lengte voertuig, GEEN AANHANGERS, mag niet meer bedragen dan 6 meter.
5. Er zijn aparte plaatsen voor langere voertuigen waaronder transportbusjes max 6 meter
Dit ter beoordeling van de organisatie.
6. Het is niet toegestaan met een tweede auto naar de verkoopplek te rijden om deze te lossen bij de eerste auto en dan weer het terrein te verlaten.
7. De verkoopplek is direct achter of naast de auto of busje. U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil of kleed.
8. Het is auto's niet toegestaan dwars te gaan staan om zodoende meer verkoopruimte te verkrijgen.
9. Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken.
10. Er mag niets in de grond geslagen worden, op het gras/klinkers geschreven of op andere wijze de grond bekladden.
11. Het publiek wordt vanaf 10.00 tot 16.00 uur toegelaten op het terrein, of eerder indien noodzakelijk.
13.In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom.

OP HET VERKOOPTERREIN.
1. Honden worden uitsluitend aangelijnd en onder begeleiding van een volwassene op het verkoopterrein toegelaten.
2. Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico.
3. Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing.
4. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur.
5. Gedurende de verkooptijd, 10.00 tot 16.00 uur is het de verkoper, om redenen van veiligheid, niet toegestaan met zijn voertuig op het verkoopterrein te rijden.
6. Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen ten allen tijden de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd.

EINDE VERKOOP
1. De verkoper mag tot einde verkooptijd (16.00 uur) niet met de auto van het terrein af. (Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat er dan nog bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.)
2. Opruimen van de verkoopwaren niet voor 15.30 uur.
3. Het is niet toegestaan om handel achter te laten of in de vuilnisbakken langs de weg te zetten, u krijgt een schone plaats en levert deze ook weer schoon op, vrij van dozen en zwerfvuil. Dit op straffe van uitsluiting van volgende kofferbakverkopen.
4. De uitgang van het evenementen terrein is gelijk aan de ingang. Tenzij anders wordt aangegeven door de organisatie.

INZAGE IN DIT REGLEMENT.
1. Via onze website http://www.schutterij-beesel.nl/kofferbakmarkt
2. Bij de organisatie ligt een exemplaar ter inzage.

Aldus opgesteld door de Kofferbakorganisatie Schutterij St. Georgius en St.Sebastianus Beesel.

DE ORGANISATIE WENST U EEN GOEDE VERKOOP!Betalen op banknummer. NL65RABO01053 02 473 t.n.v. Schutterij St. Georgius & St. Sebastianus te Beesel. Onder vermelding van Kofferbakmarkt